De eerste plaats

Laten we geen tijd verliezen en direct de vraag stellen die op de eerste plaats moet komen: zie je jezelf als een product of als een schepsel? Denk je dat je een voortbrengsel bent van de evolutie of beschouw je jezelf als een geschapen wezen?

Zie je jezelf als een product dan kun je je de moeite en tijd besparen om verder te lezen. Dan is deze site voor jou niet interessant…..

Heb je echter het vermoeden dat je een schepsel bent, dan moet er ook sprake zijn van een schepper. Iemand die gewild heeft dat je bestaat waardoor er een liefdesrelatie is tussen jullie tweeën. Ingaan op die liefdesrelatie, heet geestelijk leven en daarvoor heb je het bestaan gekregen.

Zoals je misschien weet is een mens lichaam, ziel én geest. Het is van belang om alle drie dagelijks goed te verzorgen omdat de relatie met de aarde, de medemens en de schepper er mee gemoeid is. Zo word je wie je in aanleg bent.

Hoe je dat zou kunnen doen?…..

Deze site geeft daarvoor enige handvatten: orde scheppen in je bestaan, met aandacht leven en inzicht verwerven.