Hoe moet ik leven….

We leven in een chaotische tijd. Oorlogen en geruchten van oorlogen, klimaatverandering, aardbevingen, overstromingen hier en intense hitte daar en de aarde verworden tot vuilnisbelt en plunderbol.

Wanneer je dit alles op je in laat werken, dringt de vraag zich op: hoe is er nog te leven te midden van al dit onheil?

Zelfhulpboeken, charismatische charlatans, zelfverklaarde goeroes en infantiele influencers tuimelen over elkaar heen om ons te vertellen hoe we moeten leven om gelukkig te worden en succesvol.

Maar wat is eigenlijk gelukkig zijn…… Een dikke portemonnee? Een goede gezondheid? Populair op sociale media? Veel vrienden?

Geluk en succes….. Draait het daarom in het leven? Zijn die niet veel te veel afhankelijk van omstandigheden waarop je geen grip hebt?

Is het niet eerder zo dat we bevrijd moeten worden van de dwangmatige drang naar geluk en succes en alles wat daar zoal bij hoort? Heel dat streven leidt toch alleen maar tot een situatie van voortdurende haast, stress, ontevredenheid en overspanning wat uitmondt in een leeg leven waaruit alle zin verdwenen is.

Viel daar het woord bevrijding?

Is het niet precies dát waar alle mensen naar zoeken: VRIJHEID! Maar vrijheid zonder grenzen is chaos. Op de volgende pagina’s onderzoeken we zaken waarvan we zoal bevrijd moeten worden en welke grenzen we kunnen trekken om bevrijd te blijven. Zo ontstaan handvatten om te komen tot een eenvoudig, zinvol en goed leven.

We doen dat aan de hand van het planten van bloemen. Die bloemen planten we in perken in de tuin van ons leven. We zullen er achter komen dat die perken strijdperken zijn. Je moet er namelijk wat voor over hebben, voor een goed en zinvol leven. Het komt je niet aanwaaien…..

Perk één heet ORDE. Orde scheppen in je dagelijks leven is voorwaarde voor wat je wilt bereiken en voor wat er echt toe doet.

De naam van perk twee is AANDACHT: Age quod agis. Dóe wat je aan het doen bent! Alles wat je doet, doe het met hart, hoofd en handen.

Perk drie gaat over het verwerven van INZICHT: Nosce te ipsum. Iemand die hoog van zichzelf denkt maar zichzelf niet als mens heeft leren kennen, komt armzalig aan zijn eind.

Vrijheid bestaat er niet in te doen wat je graag doet
maar graag te doen wat je doet.