Orden je tijd

Het is van belang ergens aan te beginnen omdat het er de tijd voor is en niet omdat ik er zin in heb.

Eveneens is het van belang ergens mee te stoppen, niet omdat het af is maar omdat het tijd is om iets anders te gaan doen.

een wijze monnik

Tijd….. wat is dat eigenlijk.

Een wijs man zei ooit: “Als ze me er niet naar vragen, weet ik het; als ze me vragen wat tijd is, heb ik geen idee”. De man had gelijk.

Kijk maar rond op het alomtegenwoordige net en je zult zien dat je meer vragen krijgt dan antwoorden.

Wij willen het eenvoudig houden zodat het past bij ieders ervaring.

Twee soorten tijd gaan we bekijken: de chronos-tijd en de kairos-tijd.

Volgens het bovengenoemd artikel gaat het over het vinden van de juiste balans. Om te leven langs de lijn van de chronostijd, de tijd van het horloge en de agenda, daarvoor hoef je je best niet te doen, dat gaat vanzelf. Maar om kairostijd te bevrijden uit de sleur van de chronostijd, de tijd van echte ontmoeting met jezelf, de ander en die geheel Andere, daar komt wel het één en ander bij kijken.

Waarom is dat belangrijk? Wel, dat is van belang opdat je jezelf niet kwijtraakt en je na verloop van tijd moet constateren dat je niet geworden bent die je eigenlijk zou moeten zijn: een echt en vrij mens met een unieke identiteit, dat je jezelf bent.

Hoe pakken we dat het beste aan? Door binnen je agenda, dus binnen de chronostijd, momenten te plannen van rust en stilte. Het meest effectief is hiervoor het eerste ‘uur’ van de dag en de eerste dag van de week.

Verder lezen