’t houdt

We hebben veel gelezen en gestudeerd op de Vinkenbos de afgelopen 30 jaar. We maakten uittreksels, typten boeken over die niet meer te krijgen zijn (het monnikenwerk bij uitstek). Per onderwerp verzamelden we allerlei materiaal. Zo ontstond een bonte verzameling parels die we hebben verzameld in ’thoudt.

Hieronder een summiere opsomming van de inhoud en enige prikkelende quote’s uit de teksten waarover je uitgebreid met elkaar van gedachten kunt wisselen:

  • De regel van Benedictus
  • Waarom getijden en psalmen?
  • Lectio divina
  • Muziek van de stilte
  • Gemeenschap, liefde en gevoel
  • Mediteren
  • Het SAS survival handboek
  • Bijbels ABC [Miskotte]
  • De kracht van de Naam
  • enzovoort

Quote’s

> Liefde en gevoel hebben in de grond van de zaak niets met elkaar te maken.
> Deemoed gaat over de moed om de waarheid te willen zien. De moed om het eigen menselijk tekortschieten en de donkere kanten van het eigen leven te aanvaarden.
> Men zou de psalmen gebeden - zonder illusie over mezelf en mijn naaste - kunnen noemen.
> Perfectie is geen prestatie; perfectie ligt in onvermoeibaar streven.
> Wat betekent het eigenlijk wanneer wordt gezegd dat de mens geneigd is tot alle kwaad?
> Vaak wordt gezegd: God is liefde. Maar dan moeten we wel de klemtoon goed leggen en dat is niet op liefde! Gód is liefde. Wij weten niet wat liefde is, wij moeten dat leren en daarvoor hebben wij het leven gekregen!