ORDE

De naam van het eerste perk is ORDE: we gaan orde op zaken stellen in ons dagelijks bestaan.

Je ziet dat er plaats is voor drie bloemen. Het zijn tulpen me de namen: TIJD, RUIMTE EN WERK.

We kijken naar het ritme van de tijd in de dag. De orde van de dagen in de week en van de weken door het jaar.

Daarnaast kijken we naar de ruimte om ons heen en zeker ook naar onze innerlijke ruimte.

Als derde willen we onze manier van werken bezien.