Bid

Ora, Lege et Labora

De benedictijnse tweeslag: ‘Ora et Labora’ houdt ook in ‘Lege’: lees, studeer.

Binnen de muren

Voor de monniken en monialen binnen de muren van een klooster is het duidelijk dat het bedoelde lezen/studeren twee kanten heeft. Ten eerste is er naast de fysieke arbeid ook het geestelijk werk. Ten tweede is deze lectio divina (de geestelijke lezing van de heilige Schrift) altijd een uitnodiging tot gebed (aangesproken worden en antwoorden).

Buiten de muren

Voor ons, mensen buiten de muren van een klooster, is die toevoeging van ‘Lege’ wel noodzakelijk omdat ons anders de noodzaak van lezen en studeren zou ontgaan. Het bedoelde lezen en werken is op voorgaande pagina’s al uitgebreid aan de orde geweest.

Bidden of gebed?

We stellen hier de vraag: ‘wat is dat eigenlijk: bidden?’ Merk op dat we niet spreken over het gebed als zelfstandig naamwoord maar over bidden als werkwoord. Bidden is dus werk. Je zou kunnen zeggen: ‘Ora est labora’. Niemand kan je te diepste zeggen wat het is. Je kunt het alleen ervaren door het zelf te gaan doen. Het is hetzelfde als met liefde. Geen boek, lied of gedicht kan het je geven, je zult het zelf moeten gaan beleven!

Verder lezen