Zoek de stilte

Zoek de stilte in uw leven, zoek de stilte die bezielt; zij die alle stilte vrezen, hebben nooit in ’t hart gelezen, hebben nooit geknield.

roze zusters van Steyl

‘Als alle dingen in rust en stilte waren en de nacht in zijn snelheid half voorbij was, toen daalde Uw alvermogend Woord van de hemel uit de koninklijke troon af…’ Zo staat er in het boek der Wijsheid als toepasselijke tekst voor de Kerstnacht.

Stilte…..

Niet een populair woord in onze tijd. Ze wordt niet meer geduld, we zijn er bang voor geworden. Als er ook maar even stilte dreigt, doen we ons uiterste best deze zo snel mogelijk te verdrijven.

Het probleem van één en ander is dat we niet beseffen dat stilte te maken heeft met ons innerlijk leven. Des te meer lawaai we maken des te groter de chaos is aan de binnenkant.

Buitenkant en binnenkant

’t Is toch wel zo dat iedereen begrijpt dat we buitenkant zijn en binnenkant. Iedereen snapt ook dat het lichaam verzorging nodig heeft: eten drinken, slapen, onderdak en de nodige pleziertjes en als het lichaam wat mankeert staat een heel peloton hulpverleners klaar om in te grijpen.

Maar ook de binnenkant heeft verzorging nodig. De zorg daarvoor is veel belangrijker dan voor de buitenkant. Wie je gaat worden is niet afhankelijk van je uiterlijk maar van de groei en ontwikkeling van je innerlijk.

Verder lezen