De houten mens

De houten mens is een model voor de mens die beseft dat hij lichaam, ziel en geest is.

Het lichaam staat in relatie tot de aarde, wij zijn aardmens, gevormd uit de aarde volgens Genesis 2. Gedurende ons leven voorziet de aarde ons lichaam van alles wat we nodig hebben en na onze dood neemt ze ons lichaam weer op en vergaan we tot stof.

Onder ziel verstaan we onze emotionele binnenwereld waarmee we in relatie staan tot onze medemens. We zijn dus naast aardmens ook medemens. We bestaan niet voor onszelf maar in gemeenschap met onze medemensen. Om veerkrachtig te blijven en problemen het hoofd te kunnen bieden, is ook voor de binnenkant goede zorg nodig.

Onder geest verstaan we de dimensie waar het hogere zich meldt. We hebben geen geest maar we zijn geest. Naast aard- en medemens zijn we dus ook geestmens. Eén en ander onderscheidt ons van alle andere wezens en stelt ons voor een enorme uitdaging.

De houten mens is niet alleen een statisch model maar meer nog een dynamisch proces….

Verder lezen