Orden je werk

Zorg eerst dat je het goede doet; richt je er vervolgens op om het goed te doen.

In onze dagelijks leven moeten we van alles. Onze agenda puilt uit, onze bucket- en to-do lijst heeft de lengte van een rol wc papier, we rennen van hot naar her, we hebben allerlei goede voornemens en vervolgens geen moment rust. Dit kan alleen maar verkeerd aflopen.

Bij het op orde brengen van tijd en ruimte is het al even aangeraakt: het moment van stilte en gebed aan het begin van de dag. Alle goed werk begint in de stilte. Daar krijgen we zicht op wat belangrijk is in ons leven, daar worden de prioriteiten vastgesteld.

Ook hier is sprake van bevrijding. Werk dat er werkelijk toe doet, moet worden bevrijd uit de wirwar van de dingen die ons dagelijks op de nek springen. Zeker, er zijn veel activiteiten die onze aandacht opeisen en die ook moeten worden gedaan, gewoon omdat ze tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. Maar ook daarvoor geldt dat het één belangrijker is dan het ander.

Verder lezen