INZICHT

Het derde en belangrijkste perk in de tuin van ons leven heet inzicht.

Inzicht verwerven in jezelf met vragen als: wie ben ik eigenlijk en waartoe ben ik hier op deze aarde? Hoe moet ik leven opdat mijn leven niet verloren loopt? Is er wel iemand die me echt kent en me ten diepste liefheeft? Eenvoudige en diep-menselijke vragen, maar antwoorden hierop zijn niet 1,2,3 voorhanden.

We zullen moeten gaan zoeken om antwoorden te vinden en inzicht te verwerven. Zoals je niet van de één op de andere dag een goede atleet bent, zal ook bedoelde zoektocht een groot deel van je leven in beslag nemen. Echter…. als je volhoudt, zul je zeker vinden.

Al de bloemen die we geplant hebben in de perken ORDE en AANDACHT gaan ons daarbij helpen. Tenminste als je ze hebt geplukt…….

De bloemen is dit perk van onze tuin zijn zonnebloemen. Hun bloem verheft zich hoog boven de aarde en reikt naar de zon terwijl hun wortels stevig in de grond zitten om hun stabiliteit niet te verliezen. Zo gaat het ook hier: we streven naar het hogere en blijven met de voeten op de grond, geen esoterisch gedoe.