Naschrift

In 1993 ontmoetten twee wegbereiders elkaar, een dominee en een wegenbouwer. Ze gingen samen op weg waarbij de één de weg bereidde voor de ander. Men trof ons wekelijks in gesprek op de Vinkenbos en voor een halfjaarlijkse retraite in de abdij in de Achterhoek. De ene wegbereider kwam er al sinds 1968, voor de andere was het een blikseminslag….. de stilte, de eenvoud, het ritme van de tijd, de psalmen in de kapel.

Wat volgde…

Het leven wendde zich. De weg van de wegenbouwer liep dood, een nieuwe weg diende zich aan. Nu gingen de wegbereiders samen een nieuwe weg op: de zorg voor overspannen en burned-out mensen, sinds 1997.

We wilden onze gasten meer bieden dan bezigheden omlijst met koffie, thee en lunch. Wat we de jaren daarvoor leerden en inoefenden kwam nu van pas: benedictijns leven buiten de muren.

De Vinkenbos was een proeftuin waarin we samen met onze gasten de benedictijnse leefwijze (buiten de muren) aan alle kanten onderzochten en beleefden. Uiteindelijk leidde dit tot een leidraad waarvan deze site verslag doet.

Nosce te ipsum

Ten overvloede zij vermeldt dat de handreikingen van deze leidraad het beste gezamenlijk kunnen worden beoefend en geleefd in een kleine gemeenschap over vele jaren, wat overigens de toekomst van de kerk zal zijn in de aankomende jaren……