Ritme schept ruimte

Orde aanbrengen in je dagelijks bestaan is één van de belangrijkste voorwaarden voor een eenvoudig, stabiel en gelukkig leven.

De bijbel begint met het verhaal van scheiding maken en orde scheppen. Voordat de Ene begint met scheppen, gaat Hij de chaos en de vormeloosheid te lijf. Hij begint met het ordenen van tijd en ruimte. Hij scheidt licht van donker, hemel van aarde en land van water. Pas dan, als deze ordening voltooid is, ontstaat er ruimte voor leven van plant, dier en mens, die God dan vervolgens ook schept.

Ora, lege et labora is een Benedictijns drieslag die betekent: bidden, lezen/studeren en werken. Om hier dagelijks tijd voor in te ruimen, moeten we orde scheppen en grenzen trekken. De grenzen beschermen je tegen de veeleisendheid van mensen en omstandigheden. Zo ontstaat er ruimte waarbinnen je je vrij kunt ontplooien.