Orden je werk*

Vier je vierdagen!

Nu tijd en ruimte enigszins op orde zijn, gaan we kijken naar onze activiteiten. Deze beginnen steeds vanuit een positie van rust en stilte. Alleen zo kunnen we goed zien wat belangrijk is en waard om onze tijd en energie aan te besteden. Dit geldt voor ons dagelijks werk maar zeker ook voor onze wekelijkse activiteiten.

Het vertrekpunt

Zoals het eerste uur beslissend is voor de hele dag, zo is de eerste dag beslissend voor de hele week. Zes dagen zijn we druk met allerhande zaken: ons werk, geld uitgeven, zaken doen, reizen en allerlei vermaak maar op de eerste dag van de week hoeft dat allemaal niet. Deze dag is gegeven om vrij en onbezorgd uit te rusten vóórdat we aan het werk gaan.

Vier je Vierdagen

Het christelijk fenomeen van een eerste dag is niet meer vanzelfsprekend. Alle dagen van de week en alle weken van het jaar worden gelijk. We doen de dingen met een soort automatisme. Er schuilt een gevaar in dat geconditioneerde gedrag. We leven voorbij aan de mooie momenten van het leven en de kleine dingen met hun alledaagse schoonheid. Zo ontstaat een grauwe sleur met als trieste hoogte punten de zoveelste zinloze aankoop, het voortdurend geloer op de smartphone of de lege reis waar we van alles bekijken maar niets zien.

Herbezinnen

Hoe kunnen we ons leven zo inrichten dat het weer glans en warmte krijgt? De oplossing ligt er in dat onze activiteiten voortkomen uit het eerste uur van de dag, uit de eerste dag van de week en uit de Vierdagen door het jaar heen.

Het eerste uur

Het eerste uur van de dag. Besteed dit eerste ‘uur’ aan Ora en Lege (bidden en lezen van de heilige Schrift). Dit uur is van zo groot belang dat je er alles voor over moet hebben en het moet verdedigen tegen de aanvallen van buitenaf. Het brengt je op het spoor van wat echt belangrijk is en je krijgt oog en oor voor de goede keuzes. Het brengt rust en stabiliteit in je leven.

De eerste dag

De eerste dag van de week. Besteed deze dag aan het opdoen van nieuwe krachten en aan het krijgen van zicht op de dingen die er toe doen. Hier volgen enige handreikingen waar je je voordeel mee kunt doen.  Lees meer>>>

De Vierdagen

De Vierdagen door het jaar heen. Maak voor jezelf een kalender van Vierdagen (zie voorbeeld). Zet hierop de grote feesten zoals Pasen, Pinksteren, Kerst, Epifanie en Trinitatis. Pasen bijvoorbeeld is niet 1e en 2e Paasdag, nee, de voorbereiding begint al op Aswoensdag en Pasen eindigt met Pinksteren dus de tijd rond Pasen beslaat zo’n 100 dagen!! Dit geldt in meer of mindere mate ook voor de andere grote feesten.

Vergeet ook je andere Vierdagen niet: de verjaardagen, st. Nicolaas en dagen van andere heiligen, Bevrijdingsdag en Koningsdag. Zet er op wat je wilt en besteed er aandacht aan met bijbehorende gebruiken, rituelen, symbolen, geur, kleur, eten en drinken. Zo krijgen de dagen van het jaar allemaal hun eigen vitaliteit en dynamiek. Zo wordt elke dag een geheel nieuwe dag zonder een ‘gisteren’ en een ‘morgen’.