Doe wat je doet

age quid agis

Deze tweede grondlijn van de leidraad heeft betrekking op het maken van keuzes. Dagelijks word je geconfronteerd met gebeurtenissen waarin je moet kiezen. Je kunt je aan het maken van die keuzes niet onttrekken omdat het tot de verantwoordelijkheid van je bestaan behoort.

Het is echter wel van belang hoe je kiest. Worden je  keuzes bepaald op basis van je gevoel, wat je vrienden er van vinden of van wat in de mode is? Of ligt er een bepaalde innerlijke houding aan ten grondslag. Heb je eenmaal een keuze gemaakt dan neem je jezelf serieus als je met hart, verstand en hand, dat is met volle aandacht, erbij blijft en eraan werkt. Ook als het tegenzit, geef je niet op. Hou vol!

Op termijn zal blijken dat deze ‘houding van een atleet’ je maakt tot een mens uit één stuk. Jij wordt steeds meer jezelf.