Zoek de stilte

‘Een half uur per dag, een uur per week, een halve dag in de maand en een week in het jaar’.

Waarom is stilte zo belangrijk?
Omwille van de vrede, in je hart en in de wereld! Natuurlijk moet je inzet voor de vrede heel praktisch zijn. Blijven vechten voor naleving van mensenrechten, eerlijke verdeling van goederen, rechtvaardige rechtspraak, uitbannen van armoede, is onze opdracht. Maar de kern van waaruit we al deze inzet plegen, is het menselijk hart.

De vrede van het hart is het beginpunt van de vrede op aarde. De stilte in je hart is de bodem waarin de boom van de vrede is geplant en groeit.

Stil worden

Hoe komen we nu tot de stilte van hart? Hoe kom je innerlijk tot rust?
Zoals bij vele zaken die ons innerlijk betreffen, leidt de weg van buiten naar binnen. Ons avontuur begint aan de buitenkant, bij een uiterlijk stil zijn. De in aanhef vermelde raad is een goed begin. We moeten er bewust tijd voor inruimen in onze agenda en deze tijd verdedigen tegen allerlei bedreiging van buitenaf.

Verdere dagelijkse oefeningen zijn: spreek slechts als het nodig is, laat woorden bezinken en bouw veel stilte in bij gesprekken. Na verloop van tijd merk je dat er minder innerlijke energie weglekt als je het voortdurend en ongecontroleerd praten indamt.

Zoek de stilte in uw leven,

zoek de stilte die bezielt.

Zij de alle stilte vrezen,

hebben nooit in ’t hart gelezen,

hebben nooit geknield.