Wees discreet*

aapjes

Waardoor laat je je binnenwereld vormen? Er is werkelijk een onvoorstelbaar aanbod. Internet met alle bijbehorende verleiding, de tv met de meest stompzinnige programma’s, de verslaving aan sociale media, de bergen lege tijdschriften. ‘t Is maar een greep uit de mogelijkheden van vertier en vermaak. Als dit echter de ‘bronnen’ zijn waaruit je put dan moet je je toch echt eens afvragen of het zo wel goed komt met je…….

Wees discreet in horen, zien en spreken. Laat je woorden weinig zijn, luister totdat je hoort en kijk totdat je ziet.

Het gevaar

Het gevaar van de huidige tijd schuilt niet zozeer in de buitenwereld. Meer in het naar binnen brengen ervan in je binnenwereld, in je hoofd en in je hart. De veelheid impulsen ontregelt je en je raakt gedesoriënteerd. Je jaagt allerlei onbenulligheden na en brandt op aan jezelf. Je mag je oren en ogen niet sluiten voor de wereld en de mensen om je heen, maar het is wel van belang wát je in je opneemt.

Bronnen van kwaliteit

Er zijn diverse bronnen die in de geschiedenis hun kwaliteit hebben bewezen. Wanneer je luistert naar deze bronnen wordt het eigen gepraat steeds minder en ga je met enige humor naar jezelf kijken. Je gaat je af vragen of je grote woorden wel overeenkomen met je daden. Je begint jezelf te doorzien en je maakt ruimte voor die geheel Andere en ander. Hier zijn er een aantal.