Bronnen met kwaliteit

De eerste bron voor de mens van de Weg is de heilige Schrift. De dagelijkse lectio divina leert je steeds beter verstaan wie Jezus is, was en altijd zal zijn. Zodoende ontstaat er een relatie met Hem die zich in de loop van de jaren almaar verdiept. De mens leert God steeds beter kennen waardoor de liefde van de mens tot zijn God steeds werkelijker en dieper wordt.

Een tweede bron zijn voedselrijke boeken. Generaties mensen voor je hebben avonturen beleefd met de God van de bijbel en hebben daar verhalen over verteld. De lectio continua, de voortgaande lezing van hun boeken, houd je bij de les. Hun levensverhalen zorgen voor herkenning van allerlei situaties in je eigen leven. Het beste voorbeeld zijn de psalmen.

Naast de geschreven woorden is er het verbeelde woord in muziek en kunst. Deze beiden vormen een belangrijke bijdrage aan je opvoeding en ontwikkeling. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van stijl en eerbied.

De derde bron is de ons omringende natuur. Bij een blad of bloem gaan zitten en net zolang kijken tot je begint te zien, is een groot avontuur. Het opent je hart voor de Maker van deze wonderen. Je hoeft niet veel te bekijken om het wonderlijke te zien