Lees

Zoals eten en drinken nodig is om je lichaam in stand te houden, zo is gebed, lezing en studie nodig voor onderhoud van je binnenkant. In eerste instantie gaat het om de dagelijkse lezing (lectio divina) van de bijbel. Om met Miskotte te spreken: ‘het Woord gaat voorop’. Hierdoor komt een omvorming van je binnenwereld op gang.

Wat is de bijbel?

Wat is de bijbel en wat vooral niet?
Mensen en genootschappen menen nogal eens via de Bijbel hun gelijk te kunnen halen of anderen voor te schrijven wat ze wel of niet moeten doen of geloven. Ook menen velen dat het een boek is dat mode of moraal voorschrijft of de geschiedenis omschrijft. En tenslotte menen de meesten dat de bijbel waar is (eventueel van kaft tot kaft). Helaas, allemaal misvattingen die alleen maar zorgen voor hete hoofden en koude harten.


De bijbel is de waarheid; het is de openbaring van de ultieme werkelijkheid. De bijbel verhaalt van het bevrijdend handelen van God ten behoeve van de mensen. Niet alleen van toen maar van alle tijden en dus ook van nu en voor u. De bijbel verhaalt van een God die onvoorwaardelijk lief heeft en er op uit is jou voor Hem te winnen. Hij dringt aan maar dwingt niet, Hij respecteert je vrijheid. Hij zoekt je maar wacht en wacht…. tot jij je laat vinden.

Leren lezen

Zoals met alle dingen in het leven moet je ook leren lezen. Dat geldt vooral voor de bijbel Je moet aan de hand worden genomen en wegwijs worden gemaakt. Hiervoor zijn veel goede gidsen beschikbaar. We noemen er drie.