Gidsen

‘Stille omgang. Notities bij de lezing van de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie’ door Willem Barnard. Hier lees en leef je een jaar(gang) mee met Barnard. Je leert veel en begint te zien welke zeggingskracht de bijbel heeft. Dit boek is bij uitstek geschikt voor dagelijkse persoonlijke studie naast de bijbel

‘Bijbels ABC’ door Miskotte. Dit boekje van Miskotte behandelt de kernwoorden van de bijbel. Het leent zich minder voor persoonlijke studie maar brengt de mensen van het leerhuis vooral bij wat de bijbel is en hoe hij moet worden gelezen en verstaan. Deze ene regel is al voldoende om nieuwsgierig te worden: ‘….heel de Schrift is één anti-heidens getuigenis, terwijl het heidendom toch de natuurlijke religie is van het mensdom,…. kijk dat waren we toch eigenlijk kwijt’.

‘Oefeningen in het leerhuis’ door van der Werf. Hier komt uitgebreid deze vraag aan de orde: is de bijbel waar of de waarheid. Van der Werf schrijft: ‘men heeft vaak het gevoel dat – wanneer iets niet echt gebeurd is – het ook niet de waarheid zou kunnen zijn. Dit is geweldig misverstand!’
Een bijzonder leerzaam boek dat haast niet gemist kan worden, wil je de bijbel goed leren verstaan. Zoals de titel al aangeeft, is dit boek bij uitstek geschikt om samen in het leerhuis te bestuderen.

Als vierde: ‘de Heer’ van Romano Guardini. Een bewogen en diepgaand boek over het leven van Jezus Christus. Hoewel het in 1949 is uitgegeven is het voor nu nog even courant als voor toen. Zeer geschikt voor persoonlijke studie, uiterst heilzaam voor bespreking in het leerhuis en meer dan goed ter vervanging van nietszeggende preken in de kerk.