Humaniteit

Eén van de problemen is de onbekendheid met de vijand en de wapens om hem te bestrijden. Woorden als moed, gematigdheid, bezonnenheid, trouw en deemoed zijn zo goed als verdwenen uit het levend taalgebruik. En daar waar ze nog wel worden gebruikt, zijn het papieren tijgers geworden. De krachten van chaos, grenzeloosheid, dissonantie en ontbinding zijn sterk. Echter om een humane samenleving vorm te geven, zullen we tot het uiterste moeten gaan hiertegenover het goede te stellen, de geestelijke krachten van orde, harmonie en bloei.

  • Gulzigheid <> Matigheid
  • Wellust <> Kuisheid
  • Hebzucht <> Vrijgevigheid
  • Traagheid <> Alertheid
  • Afgunst <> Blijdschap
  • Boosheid <> Vriendelijkheid
  • Hoogmoed <> Deemoed
  • Eerzucht <> Bescheidenheid

De spil waar alles om draait, is dit: ‘Bemin God en de naaste’. Deze opdracht is onze grootste uitdaging. We weten echter uit onszelf niet wat liefhebben is, we moeten dat leren. Alleen Jezus Christus kan je, door de heilige Geest, leren wat liefde is.