Jezusgebed, een toelichting

Wegens de onbekendheid met de praktijk van het Jezusgebed is het verstandig te luisteren naar wat de ervaren beoefenaars zeggen. Het boekje ‘de kracht van de Naam’ is een goede gids. Bekend worden met het gebed en de beoefening ervan kan het beste langs die weg gebeuren. Aan de andere kant kan het wellicht helpen kennis te nemen van de eerste aarzelende pogingen op de Vinkenbos. Het gebed is eenvoudig en bestaat uit de volgende woorden:

‘Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij’.

Als je voor het eerst in aanraking komt met het Jezusgebed, beschouw je het misschien als iets vreemds. Wanneer je over dat eerste moment van schroom heen bent en beseft dat hier iets ligt wat jij zo niet kent maar daarom nog wel heel waardevol kan zijn, kun je beginnen met de eerste schoorvoetende poging. Misschien maak je er direct stevig werk van, misschien ook af en toe, als het je te binnen schiet.

Hoe het ook zij als in de nacht de angst je eens overvalt, is het er plots als een machtig wapen. Zo’n ervaring draagt er toe bij dat je na verloop van tijd meer serieus en gedisciplineerd de beoefening van het gebed ter hand neemt. Je raakt steeds meer doordrongen van de kracht van de Naam.

Filippenzen 2 met enige regelmaat lezen kan een sterk hulpmiddel zijn om je te ondersteunen: ‘… Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem verhoogd en Hem genadig de naam verleend die is boven alle naam opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen, en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader’.

Lees verder>>>